Metropolia GZM

Razem lepiej? Samorządowcy przez dwie dekady udowadniali, że dzięki współpracy można osiągnąć jeszcze więcej. W końcu wizja powstania metropolii, która połączy ponad 40 gmin i miast, stała się faktem.

Jaki był cel tworzenia jednego wielkiego organizmu? Chodzi o wykorzystanie potencjału każdego z członków GZM – zgodnie z założeniem, że nawet największe i najbogatsze miasto w pojedynkę nie zdziała tyle, co wiele miast połączonych ze sobą, z których każde wnosi do całości swoją energię, potencjał i talenty. Razem można się rozwijać, a dzięki temu konkurować z innymi obszarami metropolitalnymi nie tylko w Polsce, lecz także na świecie. I przede wszystkim – zapewniać mieszkańcom komfortowe życie. W jaki sposób?

fot. Kuba Kozal

Czas wsiadać!

GZM, która zaczęła realizować swoje ustawowe zadania od 1 stycznia 2018 r., to przede wszystkim dobrze zorganizowany transport publiczny, czyli:

 • wspólny bilet na pociąg, autobus i tramwaj,
 • wygodne połączenia, dzięki którym można dotrzeć do pracy, szkoły, sklepu itd.,
 • rozwój infrastruktury rowerowej,
 • rozwój nowoczesnej kolei.

Zobacz więcej o transporcie publicznym na portalu TRANSPORT GZM.

A przyszłość? To być może pojazdy elektryczne, autonomiczne i współdzielone – i o tym się myśli w GZM już dziś. Odpowiadanie na potrzeby w zakresie transportu to w końcu jedno z jej założeń.

fot. Adobe Stock

Myślę, więc…

Kolejnym celem metropolii jest rozwój społeczno-gospodarczy, a krokiem do tego jest m.in. współpraca biznesu, nauki i samorządu. Wspólna aktywność i zaangażowanie mogą wpłynąć na zainteresowanie inwestorów tym, co mogą zaoferować poszczególne miasta i gminy. Wśród działań GZM są jeszcze m.in.:

 • zrównoważona mobilność – celem jest zmniejszenie udziału indywidualnego transportu samochodowego, większa ma być z kolei efektywność energetyczna codziennych podróży,
 • metrorower – promowanie roweru jako skutecznego środka transportu, który w mieście jest bardziej efektywny niż samochód,
 • drony – wykorzystywanie w przyszłości dronów do celów nie tylko komercyjnych, lecz także administracyjnych, takich jak np. patrolowanie dróg i autostrad czy dokumentowanie strat po klęskach żywiołowych,
 • Stop Smog – program zakłada m.in. poprawę jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń,
 • Zapobieganie suszy – edukowanie m.in. w zakresie gospodarowania deszczówką.

Więcej na: metropoliagzm.pl.

GZM w liczbach*

 • Powierzchnia: 2554 km kw.
 • Liczba ludności: 2,143 mln
 • Gęstość zaludnienia: 839 os./km kw.
 • Gminy miejskie: 26
 • Gminy miejsko-wiejskie: 2
 • Gminy wiejskie: 13

Zobacz film promujący Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

Się sieje!

Program Metropolitalne Łąki Kwietne jest odpowiedzią na przyjętą Unijną Strategię na rzecz Bioróżnorodności 2030, zgodnie z którą kraje członkowskie mają zwiększać obszary biologicznie czynne, a tym samym m.in. zatrzymać spadek populacji zapylaczy. Mają w tym pomóc właśnie łąki kwietne, których w ramach dwóch edycji programu wysiano ponad 37 tys. m kw.!