Media

Informacje prasowe

Przejdź do: Akredytacje | Kontakt | Zdjęcia do pobrania
 • Informacja prasowa przed Rajdem Śląśka 2020 (01.09.2020, 12:00)
 • Informacja prasowa przed 8. Rajdem Mikołowsko-Żorskim (RSMŚL) (18.08.2020, 12:00)
 • Informacja prasowa przed Rajdem Śląska 2020 (12.08.2020, 8:00)

ZASADY PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI

 

Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski (RSMP) stosują kryteria dotyczące przyznawania akredytacji telewizyjnych, radiowych, prasowych i internetowych zgodne z zasadami określonymi przez Międzynarodową Federację Samochodową (FIA) oraz Polski Związek Motorowy (PZM)

Zasady oraz procedury są następujące:

 1. Za akredytacje przedstawicieli polskich oraz zagranicznych mediów odpowiedzialny jest organizator danej rundy RSMP oraz Koordynator RSMP ds. Mediów.
 2. Przedstawiciele mediów występują o akredytacje on-line. Link do wniosku akredytacyjnego jest publikowany w dziale dla mediów na oficjalnej stronie internetowej organizatora danej rundy RSMP.
 3. Akredytacje przyznawane są nieodpłatnie, wyłącznie mediom o charakterze publicznym, które zamierzają relacjonować przebieg danej rundy RSMP.
 4. Akredytacje ograniczają się wyłącznie do profesjonalnych dziennikarzy, fotoreporterów oraz operatorów kamer.
 5. Akredytacje przyznawane są przedstawicielom mediów jako ich narzędzie pracy i nie mogą być przekazywane osobom trzecim oraz wykorzystywane do działań PR, reklamowych lub innych o charakterze promocyjnym lub związanych z działalnością komercyjną. Akredytacje dla mediów nie są przyznawane przedstawicielom sponsorów, organizatorów zawodów, dostawców, zespołów oraz zawodników.
 6. Akredytacje mogą być przyznane co najwyżej dla dwóch przedstawicieli reprezentujących dane wydawnictwo, agencję prasową, rozgłośnię radiową lub portal internetowy. Akredytacja FOTO przysługuje tylko jednemu przedstawicielowi danych mediów ubiegających się o akredytacje.
 7. Jeden wniosek dotyczy tylko jednej akredytacji. Decyzja dotycząca wniosku będzie wysłana osobie ubiegającej się o akredytację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wnioski niekompletne (brak niektórych danych) nie będą rozpatrywane.
 8. Dziennikarze niezależni mogą uzyskać akredytację dla mediów pod warunkiem udokumentowania wcześniejszych publikacji dotyczących sportów motorowych, ze szczególnym uwzględnieniem RSMP. Przykłady publikacji należy nadsyłać w formie elektronicznej na adres: rsmp-media@pzm.pl
 9. Terminy nadsyłania wniosków akredytacyjnych on-line (oraz przykładów publikacji w przypadku zastosowania punktu 8 niniejszych zasad) do Rajdu Śląska 2020 upływa w czwartek, 3 września 2020.
 10. Akredytowani przedstawiciele mediów są zobowiązani do stosowania poprawnych nazw Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski oraz wszystkich rund cyklu (w tym Rajdu Śląska 2020).
 11. Zasady akredytacyjne dotyczą także innych zawodów mistrzowskich towarzyszących RSMP. Organizator przyznaje tylko jeden rodzaj akredytacji obejmujący również wszystkie cykle towarzyszące RSMP i rozgrywane w ramach danej rundy RSMP.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do odebrania akredytacji osobom, które naruszają przepisy bezpieczeństwa podczas rajdu.

KONTAKT DLA MEDIÓW

Rafał Rezler
Rzecznik prasowy Rajdu Śląska / Akredytacje
Tel.: +48 502 279 879
E-mail: media@rajdslaska.pl

 

BIURO PRASOWE I AKREDYTACJE

Stadion Śląski
ul. Katowicka 10
41-500 Chorzów
Tel.: +48 502 279 879
E-mail: media@rajdslaska.pl

Godziny otwarcia Biura Prasowego
11 września 2020 r. – piątek, w godz. 10:00 – 23:00
12 września 2020 r. – sobota, w godz. 8:00 – 23:00

Do pobrania