Śląskie

Województwo Śląskie – partner główny

Rajd Śląska
Muzeum Śląskie

Województwo śląskie jest regionem o największym w kraju stopniu urbanizacji i, co za tym idzie – o największej gęstości zaludnienia. Jest to tym samym idealny krajobraz do szeroko pojętego rozwoju, na płaszczyznach zarówno kulturalnej, jak i turystycznej oraz inwestycyjnej.

Na województwo składa się 17 powiatów i aż 19 miast na prawach powiatów, łącznie zamieszkiwanych przez blisko 4,6 mln osób. W obecnym kształcie powstało w 1999 r., obejmując większość terenów dawnych województw katowickiego, bielskiego i częstochowskiego. Ze swoimi ponad 12 tys. km2 stanowi 3,9 proc. powierzchni całego kraju. Od południa graniczy z Republiką Czeską i Republiką Słowacką, od zachodu z województwem opolskim, od północy z łódzkim, a od wschodu ze świętokrzyskim i małopolskim.

Rajd Śląska
Kopalnia Guido

Mnogość możliwości

Województwo śląskie jest idealnym miejscem do spędzania wolnego czasu, niezależnie od indywidualnych preferencji. Ta bogata oferta wynika z dużej różnorodności przyrody Górnego Śląska, jego ciekawej historii oraz wieloletniego rozwoju przemysłu. Ten ostatni jest znakiem charakterystycznym regionu i objawia się w szeregu atrakcji turystycznych wchodzących w skład Szlaku Zabytków Techniki, na którego trasie można odwiedzić: zabytkową Kopalnię Guido w Zabrzu, Sztolnię Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach, Browar Książęcy w Tychach i wiele innych. Śląskie ziemie skrywają również wiele zabytków, z których niektóre są naprawdę wiekowe. Wystarczy spojrzeć na zamki składające się na Szlak Orlich Gniazd, których historia sięga nawet XIV w.

Katowice, fot. Kuba Kozal

Region aktywny kulturowo

Tereny województwa śląskiego przez stulecia były kształtowane przez różne kultury, co zaowocowało powstaniem licznych placówek kulturalnych, takich jak Muzeum Śląskie w Katowicach, prezentujące eksponaty sztuki, archeologii, historii, a nawet scenografii. Ponadto odwiedzić można Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pszczyńskie Muzea Zamkowe i Prasy Śląskiej oraz wiele innych. Górny Śląsk ma też do zaoferowania liczne placówki kulturalno-rozrywkowe, np. Teatr Rozrywki w Chorzowie, Teatr im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, Operę Śląską w Bytomiu czy Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu. Województwo słynie też z wielu festiwali kulturalnych o znaczeniu ogólnopolskim, a często nawet ogólnoświatowym. Muzyczny Off Festival, folklorystyczny Tydzień Kultury Beskidzkiej, filmowy Regiofun oraz katowicki Letni Ogród Teatralny, są zaledwie początkiem ich listy.

Rajd Śląska
Off Festiwal, fot. MSZ/Mariusz Cieszewski

Śląsk nabiera rozpędu!

Pod względem gospodarczym Śląsk jest jednym z najsilniej rozwiniętych regionów w Polsce. Jest też województwem najbardziej atrakcyjnym dla inwestorów. Świadczy o tym Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, która podczas 22 lat istnienia przyciągnęła kapitał około 26 mld zł. Według rankingu FDI Business Financial Times w latach 2015 i 2016 była ona 2. w Europie i 11. na świecie strefą ekonomiczną. Śląskie uczelnie kształcą ok. 136 tys. studentów.

Rajd Śląska
Stadion Śląski, fot. Tomasz Żak

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Liczba powiatów – 17
Liczba miast na prawach powiatu – 19
Liczba ludności – 4,6 mln
Powierzchnia – 12 tys. km2
Odsetek powierzchni całej Polski – 3,9 proc.
Graniczy z: Republiką Czeską, Republiką Słowacką, województwami: opolskim, świętokrzyskim i małopolskim.