Program Rajdu Mikołowsko-Żorskiego 2020 – 3. rundy RSMŚL

GODZINY PRACY BIURA RAJDU
9 września 2020 r. – środa, w godz. 19:00 – 21:00
10 września 2020 r. – czwartek, w godz. 7:00 – 21:00
11 września 2020 r. – piątek, w godz. 7:00 – 21:00
12 września 2020 r. – sobota, w godz. 6:30 – 23:00

OFICJALNA TABLICA OGŁOSZEŃ
Biuro Rajdu – Stadion Śląski – Sala gimnastyczna nr 1,
ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów
oraz strona internetowa rajdu – www.rajdslaska.pl

OPUBLIKOWANIE REGULAMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO
19 sierpnia 2020 r. – środa

OTWARCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
19 sierpnia 2020 r. – środa

ZAMKNIĘCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
29 sierpnia 2020 r. – sobota, godz. 24:00

TERMIN ZAMÓWIENIA DODATKOWEJ POWIERZCHNI ORAZ SĄSIADUJĄCYCH STANOWISK W PARKU SERWISOWYM
29 sierpnia 2020 r. – sobota

OPUBLIKOWANIE LISTY ZGŁOSZEŃ
2 września 2020 r. – środa
strona internetowa rajdu – www.rajdslaska.pl

OPUBLIKOWANIE:
– Harmonogramu Odbioru Administracyjnego
– Harmonogramu Badania Kontrolnego BK 1
4 września 2020 r. – piątek
strona internetowa rajdu – www.rajdslaska.pl

TERMIN PODANIA SZCZEGÓŁÓW DOTYCZĄCYCH PILOTA
11 września 2020 r. – piątek – do czasu Odbioru Administracyjnego

WYDAWANIE KSIĄŻKI DROGOWEJ
11 września 2020 r. – piątek – podczas Odbioru Administracyjnego

ODBIÓR ADMINISTRACYJNY I WYDAWANIE DOKUMENTÓW DO ZAPOZNANIA Z TRASĄ
10 września 2020 r. – czwartek, w godz. 19:00 – 21:00 – ALTERNATYWNIE
11 września 2020 r. – piątek, w godz. 7:00 – 9:00
Biuro Rajdu – Stadion Śląski – Sala gimnastyczna nr 1,
ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów

PROGRAM ZAPOZNANIA Z TRASĄ
11 września 2020 r. – piątek, w godz. 10:00-16:30 (zgodnie z załącznikiem nr 2)

OTWARCIE PARKU SERWISOWEGO
11 września 2020 r. – piątek, wjazd od godz. 8:00
Stadion Śląski – wjazd brama nr 1,
ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów

BADANIE KONTROLNE BK 1
11 września 2020 r. – piątek, w godz. 8:00 – 15:00 – wg. harmonogramu
Stadion Śląski – stanowiska serwisowe,
ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów

PIERWSZE POSIEDZENIE ZSS
11 września 2020 r. – piątek, godz. 15:30
Stadion Śląski – Loża nr 114,
ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów

OPUBLIKOWANIE:
– Harmonogramu wjazdu do Parku Przedstartowego
– Listy Startu Honorowego
– Listy startowej do rajdu (PKC 0)
11 września 2020 r. – piątek, godz. 15:45
Oficjalna tablica ogłoszeń – Stadion Śląski – Sala gimnastyczna nr 1,
ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów
oraz strona internetowa rajdu – www.rajdslaska.pl

CEREMONIA STARTU HONOROWEGO
Park przedstartowy
11 września 2020 r. – piątek, godz. 18:30
Stadion Śląski, ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów
Start Honorowy
11 września 2020 r. – piątek, godz. 18:45 – kolejność startu wg listy
Stadion Śląski, ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów

START RAJDU – OFICJALNY START (PKC 0)
12 września 2020 r. – sobota, godz. 8:30
Stadion Śląski, ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów

CEREMONIA METY, ROZDANIE NAGRÓD
12 września 2020 r. – sobota, godz. 18:20
Stadion Śląski, ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów

META RAJDU
12 września 2020 r. – sobota, godz. 18:40
Park Zamknięty – wjazd – Stadion Śląski – Parking Obi-Van,
ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów

BADANIE KONTROLNE KOŃCOWE (SZCZEGÓŁOWE)
12 września 2020 r. – sobota, godz. 28:45
TBA

OPUBLIKOWANIE KLASYFIKACJI PROWIZORYCZNEJ
12 września 2020 r. – sobota, godz. 20:00
Oficjalna tablica ogłoszeń – Stadion Śląski – Sala gimnastyczna nr 1,
ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów
oraz strona internetowa rajdu – www.rajdslaska.pl

Wróć do dokumentów i tablicy ogłoszeń