RSMŚL


DOKUMENTY

Przejdź do: Zgłoszenia | Tablica ogłoszeń | Program rajdu
  • Regulamin uzupełniający 10. Rajdu Mikołowskiego - 3. rundy RSMŚL 2022/3. rundy Rajdowych Mistrzostw Południa 2022 (18.08.2022, 5:00)
  • Harmonogram 10. Rajdu Mikołowskiego V2 - 3. rundy RSMŚL 2022/3. rundy Rajdowych Mistrzostw Południa 2022 (03.09.2022, 10:00)
  • Karta wyposażenia bezpieczeństwa osobistego - Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Śląska/Rajdowe Mistrzostwa Południa 2022 (18.08.2022, 12:00)
  • Mapa 10. Rajdu Mikołowskiego - 3. rundy RSMŚL 2022/3. rundy Rajdowych Mistrzostw Południa 2022 (18.08.2022, 5:00)


  • Złoszenie dla zawodników posiadających licencję PZM (18.08.2022, 5:00)
  • Zgłoszenie dla zawodników posiadających licencję wydaną przez ASN inny niż PZM (18.08.2022, 5:00)
  • Wniosek o wspólne / sąsiadujące stanowisko w parku serwisowym (18.08.2022, 5:00)
  • Zamówienie dodatkowej powierzchni w parku serwisowym (18.08.2022, 5:00)


TABLICA OGŁOSZEŃ

Przejdź do: Dokumenty | Zgłoszenia | Onboardy z trasy | Program rajdu


ONBOARDY Z TRASY

Przejdź do: Dokumenty | Zgłoszenia | Tablica ogłoszeń | Program rajdu

 

OS1/5 PSB Mrówka Cyroń

OS2/6 Kiczyce

OS3/7 Jastrzębie Zdrój