RSMŚL

W zakładce COVID-19 znajdziecie Państwo procedury bezpieczeństwa i zasady obowiązujące w biurze zawodów i podczas trwania całego rajdu. Prosimy o zapoznanie się z nimi i bezwzględne ich przestrzeganie!


DOKUMENTY

Przejdź do: Zgłoszenia | Tablica ogłoszeń | Program rajdu
 • Regulaminu uzupełniający 8. Rajdu Mikołowsko-Żorskiego - 3. rundy RSMŚL (19.08.2020, 6:00)
 • Harmonogram 8. Rajdu Mikołowsko-Żorskiego - 3. rundy RSMŚL (19.08.2020, 6:00)
 • Karta Wyposażenia Bezpieczeństwa Osobistego (19.08.2020, 6:00)


ZGŁOSZENIA

Przejdź do: Dokumenty | Tablica ogłoszeń | Program rajdu
 • Dla zawodników posiadających licencję PZM (19.08.2020, 6:00)
 • Dla zawodników posiadających licencję wydaną przez ASN inny niż PZM (19.08.2020, 6:00)
 • Wniosek o wspólne / sąsiadujące stanowisko w Parku Serwisowym (19.08.2020, 6:00)
 • Zamówienie dodatkowej powierzchni w Parku Serwisowym (19.08.2020, 6:00)


TABLICA OGŁOSZEŃ

Przejdź do: Dokumenty | Zgłoszenia | Program rajdu
Komunikaty
 • Komunikat dyrektora zawodów nr. 1 (29.08.2020, 4:00)
 • Komunikat dyrektora zawodów nr. 2 (04.09.2020, 10:00)
 • Komunikat Zespołu Sędziów Sportowych nr. 3 (11.09.2020, 3:45)
Informacje ZSS
 • Informacja Zespołu Sędziów Sportowych nr. 1 (11.09.2020, 3:30)
Decyzje ZSS
 • Decyzja Zespołu Sędziów Sportowych nr. 1 (12.09.2020, 8:00)
Informacje dyrektora zawodów
 • Informacja dyrektora zawodów nr. 1 (04.09.2020, 10:00)
 • Informacja dyrektora zawodów nr. 2 (10.09.2020, 12:00)
Decyzje dyrektora zawodów
 • Decyzja dyrektora zawodów nr. 1 (12.09.2020, 6:05)
Listy
 • 8. Rajd Mikołowsko-Żorski - lista zgłoszeń RO (01.09.2020, 12:15)
 • 8. Rajd Mikołowsko-Żorski - Harmonogram wjazdu do parku przedstartowego RO (11.09.2020, 3:45)
 • 8. Rajd Mikołowsko-Żorski - Lista startowa do ceremoni startu RO (11.09.2020, 3:45)
 • 8. Rajd Mikołowsko-Żorski - Lista startowa RO (11.09.2020, 3:45)
Klasyfikacje
 • Klasyfikacja 8. Rajdu Mikołowsko-Żorskiego (12.09.2020, 9:00)
 • Klasyfikacja oficjalna klasy Open 1 (12.09.2020, 9:00)
 • Klasyfikacja oficjalna klasy Open 2 (12.09.2020, 9:00)
 • Klasyfikacja oficjalna Power Stage (12.09.2020, 9:00)
 • Klasyfikacja prowizoryczna 8. Rajdu Mikołowkso-Żorskiego (12.09.2020, 8:30)
 • Klasyfikacja prowizoryczna klasy Open 1 (12.09.2020, 8:30)
 • Klasyfikacja prowizoryczna klasy Open 2 (12.09.2020, 8:30)
 • Klasyfikacja prowizoryczna Power Stage (12.09.2020, 12:30)