Program Rajdu Śląska 2020 – Motul HRSMP

OPUBLIKOWANIE REGULAMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO
12 sierpnia 2020 r. – środa

OTWARCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
12 sierpnia 2020 r. – środa

OPUBLIKOWANIE MAPY RAJDU
12 sierpnia 2020 r. – środa

OPUBLIKOWANIE PRZEWODNIKA RAJDOWEGO
12 sierpnia 2020 r. – środa

ZAMKNIĘCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
26 sierpnia 2020 r. – środa, godz. 24:00 (termin 1)
29 sierpnia 2020 r. – sobota, godz. 24:00 (termin 2)

TERMIN ZAMÓWIENIA DODATKOWEJ POWIERZCHNI ORAZ SĄSIADUJĄCYCH STANOWISK W PARKU SERWISOWYM
29 sierpnia 2020 r. – sobota

OPUBLIKOWANIE LISTY ZGŁOSZEŃ
2 września 2020 r. – środa
strona internetowa rajdu – www.rajdslaska.pl

OPUBLIKOWANIE:
– Harmonogramu Odbioru Administracyjnego
– Harmonogramu Badania Kontrolnego BK 1
– Treści reklamy dodatkowej
– Planu Parku Serwisowego
4 września 2020 r. – piątek
strona internetowa rajdu – www.rajdslaska.pl
9 września 2020 r. – środa, godz. 19:00
Oficjalna tablica ogłoszeń – Stadion Śląski – Sala gimnastyczna nr 1,
ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów

OPUBLIKOWANIE KSIĄŻKI DROGOWEJ
5 września 2020 r. – sobota

TERMIN PODANIA SZCZEGÓŁÓW DOTYCZĄCYCH PILOTA
10 września 2020 r. – czwartek – do czasu odbioru administracyjnego

ODBIÓR ADMINISTRACYJNY I WYDAWANIE DOKUMENTÓW DO ZAPOZNANIA Z TRASĄ
9 września 2020 r. – środa, w godz. 19:00 – 21:00 – ALTERNATYWNIE
10 września 2020 r. – czwartek:
– w godz. 10:00 – 11:30
– w godz. 19:00 – 21:00 – ALTERNATYWNIE (dla załóg niezgłoszonych do odcinka testowego)
Biuro Rajdu – Stadion Śląski – Sala gimnastyczna nr 1,
ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów

PROGRAM ZAPOZNANIA Z TRASĄ
10 września 2020 r. – czwartek, w godz. 12:30-20:00 – wg harmonogramu
11 września 2020 r. – piątek, w godz. 10:00-16:30 – ALTERNATYWNIE (dla załóg niezgłoszonych do OT)

OTWARCIE PARKU SERWISOWEGO
11 września 2020 r. – piątek, wjazd od godz. 8:00
Stadion Śląski – wjazd brama nr 1,
ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów

BADANIE KONTROLNE BK 1 ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ GPS
11 września 2020 r. – piątek, w godz. 8:00 – 15:00
Stadion Śląski – stanowiska serwisowe,
ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów

OTWARCIE CENTRUM PRASOWEGO I AKREDYTACJE
11 września 2020 r. – piątek, godz. 8:00
Stadion Śląski, ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów
Godziny pracy:
11 września 2020 r. – piątek, w godz. 8:00 – 22:00
12 września 2020 r. – sobota, w godz. 8:00 – 23:30

POWTÓRNE BADANIE KONTROLNE
11 września 2020 r. – piątek, w godz. 15:00 – 16:00
Stadion Śląski – stanowiska serwisowe,
ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów

ODCINEK TESTOWY
11 września 2020 r. – piątek, godz. 11:00 – 15:00

PIERWSZE POSIEDZENIE ZSS
11 września 2020 r. – piątek, godz. 15:15
Stadion Śląski – Loża nr 114,
ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów

OPUBLIKOWANIE:
– Harmonogramu wjazdu do Parku Przedstartowego
– Listy Startu Honorowego
– Listy startowej do rajdu (PKC 0)
11 września 2020 r. – piątek, godz. 15:45
Oficjalna tablica ogłoszeń – Stadion Śląski – Sala gimnastyczna nr 1,
ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów
oraz strona internetowa rajdu – www.rajdslaska.pl

CEREMONIA STARTU HONOROWEGO
Park przedstartowy
11 września 2020 r. – piątek, godz. 18:00-18:15
Stadion Śląski, ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów
Start Honorowy
11 września 2020 r. – piątek, godz. 18:15 – kolejność startu wg listy
Stadion Śląski, ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów

ODPRAWA BEZPIECZEŃSTWA
11 września 2020 r. – piątek, godz. 19:00
Biuro Rajdu – Stadion Śląski – Sala gimnastyczna nr 1,
ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów

START RAJDU – OFICJALNY START (PKC 0)
12 września 2020 r. – sobota, godz. 8:10
Stadion Śląski, ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów

CEREMONIA METY, ROZDANIE NAGRÓD
12 września 2020 r. – sobota, godz. 20:20
Stadion Śląski, ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów

META RAJDU (PKC 7E)
12 września 2020 r. – sobota, godz. 20:40
Park Zamknięty – wjazd – Stadion Śląski – Parking Obi-Van,
ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów

BADANIE KONTROLNE KOŃCOWE (SZCZEGÓŁOWE)
12 września 2020 r. – sobota, godz. 20:45
TBA

OPUBLIKOWANIE KLASYFIKACJI PROWIZORYCZNEJ
12 września 2020 r. – sobota, godz. 21:45
Oficjalna tablica ogłoszeń – Stadion Śląski – Sala gimnastyczna nr 1,
ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów
oraz strona internetowa rajdu – www.rajdslaska.pl

Wróć do dokumentów i tablicy ogłoszeń